Previous
Next

Suport en la Prescripció

 • Estudi tècnic inicial: definint la solució més idònia en termes de qualitat eficiència i durabilitat.
 • Avantprojecte: sistemes específics i mostres reals personalitzades.
 • Projecte: informes tècnics, certificats i garanties, memòria descriptiva i detalls constructius.
 • Requisits i normatives: CTE, nZEB, sostenibilitat.

Formació

 • Programació de tallers formatius sobre:
 • Nous sistemes, productes i materials.
 • Tècniques avançades d’aplicació.

Assistència en obra

 • Seguiment i suport continuat.
 • Monitor de suport a l’aplicació.

Detecció de patologies en els edificis

 • Tecnologia avançada per detectar patologies en els edificis de manera no invasiva.

Assessorament integral en projectes

 • Models i solucions constructives derivades dels nous escenaris normatius i exigències en matèria d’estalvi energètic, confort i seguretat:
 • Simulació energètica d’edificis
 • Anàlisi i resolució de detalls constructius
 • CTE, CE, Passivhaus

Estudi del color

 • Sistemes que permeten crear qualsevol color i textura imaginables:
 • Disseny personalitzat d’espais i creació d’ambients.
 • Reproducció fidel de colors originals en interiors i façanes.
 • Realització prèvia de mostres reals.