Previous
Next

Construcció i Rehabilitació

Les solucions per la construcció i rehabilitació d’edificis es beneficien permanentment dels avanços i innovacions generats en la indústria química i en la creació de nous productes i materials. Tots aquests avanços són incorporats puntualment en favor d’habitatges més sostenibles, eficients i confortables.

Col·locació Ceràmica i Pedra Natural

Materials d’alta qualitat amb exclusives tecnologies per a una instal·lació ràpida, segura i minimitzant els costos del procés. Complementat amb una àmplia gamma de perfils per a un acabat fi i elegant dels revestiments ceràmics i mosaics.

Suports de Col•locació

Adhesius

Perfils Tècnics i Decoratius

Rejuntat i Segellat

Acabat i Reparació del Formigó

Productes i sistemes que permeten solucionar possibles defectes constructius inicials o els problemes causats pel pas del temps, en tot tipus d’edificis: comercials, industrials i residencials.

REPARACIO_ESTRUCTURAL

Reparació Estructural i No Estructural

Protecció Superficial

Ancoratges i Injeccions

Renovació de Parets i Façanes

Tota la gamma de productes minerals, pintures d’interior i exterior, guixos i materials complementaris, per a edificis antics i noves construccions.

Sistema Confort: Ventilació i Desacoblament

Morters de Regularització

Morters i Massilles d’Acabat

Protecció Superficial

Paviments Industrials

Tot tipus de materials tradicionals i moderns, per a edificis antics, patrimoni històric o noves construccions:

  • Productes minerals
  • Autoanivellants de resina
  • Sistemes integrals per a la restauració d’edificis

Sistemes de Pavimentació

Imprimacions

Recrescuts

Anivellacions