Previous
Next

Aïllament Tèrmic

Un bon aïllament tèrmic és sinònim de confort, salut i benestar per a les persones, tant a l’estiu com a l’hivern: gràcies al manteniment d’una temperatura de confort estable i també per l’eliminació d’humitats interiors, entre altres avantatges. Tot acompanyat d’un estalvi de costos continu i perdurable.
 

També repercuteix en una millora del medi ambient, al reduir-se de forma significativa l’emissió de gasos a l’atmosfera.

Aïllament Tèrmic

Solucions d’aïllament tèrmic per a un màxim confort, aportant estalvi energètic. Sistemes de fixació per a l’aïllament exterior (SATE).

Capatect Exterior

Capatect Interior

Panells Aïllants

Fixació Mecànica i Reforç

Revestiments d'Acabat

Tècniques Decoratives

Accessoris

Elements de Fixació

Aïllament de Coberta

Doble prevenció:

  • Sobre els possibles danys en la membrana impermeabilitzant.
  • Sobre els inconvenients de la condensació a l’estructura de la coberta.

Plana

Inclinada

Aïllament de Paviments

Alta resistència a la compressió, acompanyada de la reducció del risc de condensació. Com a resultat, incrementa el confort dels usuaris, estalviant energia.

Transitables

Alta Resistència