Els nostres serveis es fonamenten en el compromçis amb els nostres clients adaptant-los a les seves necessitats i a les característiques de la seva activitat i projectes. Aquest compromís inclou la recerca constant per poder oferir la tecnologia més avançada del mercat en cada apartat.

 

Suport a la Prescripció

La qualitat en la fase de prescripció és la clau per decidir la solució més correcte, en base l’estudi rigorós de les característiques i necessitats de cada projecte. La prioritat es la qualitat i la durabilitat de cada solució, per a les quals són clau l’elecció dels materials i la definició del procés d’aplicació.

  Informes & Visites Tècniques
   Solucions Específiques
  Certificats & Garanties

 

Assesorament Projectes

El coneixement i estudi de les tendències del sector de la Construcció, amb canvis normatius que comporten noves exigències en matèria d’estalvi energètic o en confort, ens permeten oferir un assessorament integral sobre els nous escenaris normatius i els models o solucions constructives que se’n deriven.

  Simulació Energètica d’Edificis
  Anàlisis & Resolució de Detalls Constructius
  Assessorament Integral: CTE, CE, Passivhaus…

 

 

Assistència en Obra

El consell especialitzat i la formació continuada en nous productes, sistemes i tècniques d’aplicació, són elements clau en el desenvolupament de la nostra tasca de suport als tècnics i professionals. En aquest àmbit aportem:

  Control & Seguiment d’Obra
  Suport & Assessorament Tècnic
  Monitor d’Obra

 

Estudi de color

Qualsevol color i textura que es pugui imaginar, tant al servei de la decoració com dels
acabats industrials, és possible amb els sistemes d’Estudi del Color que disposem per
als usuaris i per als professionals que preparen propostes i projectes per als seus
clients.

  Sistema Tintomètric
  Assistència en el Disseny
  Mostres Reals

 

 

Detecció de Patologíes

Imperdeco Balear inverteix en continu en els instruments i eines més avançades per detectar patologies en els edificis. Això permet identificar-les de manera no invasiva, definir amb precisió les solucions més adients, estalviar costos en la detecció, aportant a la vegada més rendiment i durabilitat en cada aplicació.

  Instruments / Aparells / Equips Específics
  Diagnòstic No Invasiu
  Solucions Precises / Concretes