Maquinària

El principi fonamental de tota maquinària des de la seva concepció, producció, comercialització i ús final és facilitar la feina al usuari, reduint-ne el temps, i per tant incrementant la productivitat i la rentabilitat d’una manera segura.

La metodologia de treball implementada com a sistema on els accessoris i materials de consum, estan implementats en la maquinària, proporciona un major ordre i organització, mantenint el lloc de treball net i obtenint resultats precisos.

 Les nostres solucions


 

  • Additius de Formigó
  • Adhesius & Segellatges
  • Anclatges
  • Massilles
  • Morters
  • Tractament del Suport
  • Tractament de Pedra Natural
  • Tabiquería Especial