Contacta amb nosaltres

CONDICIONS D'ÚS

En compliment de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE) IMPERDECO BALEAR SL informa que és titular del lloc web: http://imperdeco.es D’acord amb l’exigència de l’article 10 de l’esmentada Llei, IMPERDECO BALEAR SL informa de les següents dades:

El titular d’aquest lloc web es IMPERDECO BALEAR SL amb CIF B07850290 i domicili social a; CRER. DELS SABATERS 22 BIS (POICI) 07760 CIUTADELLA DE MENORCA (ILLES BALEARS), Inscrita en el Registre Mercantil de Balears Tom 38 Foli 208 Full IM 2018 Inscripció 1ª. L’adreça de correu electrònic de contacte amb IMPERDECO BALEAR SL és: imperdeco@imperdeco.es

USUARI I RÈGIM DE RESPONSABILITATS

La navegació, accés i ús pel lloc web de IMPERDECO BALEAR SL confereix la condició d’usuari, per la que s’accepten, des de la navegació pel lloc web de IMPERDECO BALEAR SL totes les condicions d’ús aquí establertes sense perjudici de l’aplicació de la corresponent normativa d’obligat compliment legal segons el cas.

El lloc web de IMPERDECO BALEAR SL proporciona gran diversitat d’informació, serveis i dades. L’usuari assumeix la seva responsabilitat en l’ús correcte del lloc web. Aquesta responsabilitat s’estendrà a:

  • La veracitat i licitud de les informacions aportades per l’usuari en els formularis facilitats per IMPERDECO BALEAR SL per a l’accés a determinats continguts o serveis oferts pel web.
  • L’ús de la informació, serveis i dades ofertes per IMPERDECO BALEAR SL contràriament al que es disposa per les presents condicions, la Llei, la moral, els bons costums o l’ordre públic, o que de qualsevol altre forma pugui suposar lesió dels drets de tercers o del mateix funcionament del lloc web.

POLÍTICA D’ENLLAÇOS I EXEMPCIONS DE RESPONSABILITAT

IMPERDECO BALEAR SL no es fa responsable del contingut dels llocs web als quals l’usuari pugui accedir a través dels enllaços establerts en el seu lloc web i declara que en cap cas procedirà a examinar o exercitar cap tipus de control sobre el contingut d’altres llocs de la xarxa. Així mateix, tampoc garantirà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de llocs aliens a la seva propietat als quals es pugui accedir per mitjà dels enllaços.

IMPERDECO BALEAR SL declara haver adoptat totes les mesures necessàries per evitar qualsevol dany als usuaris del seu lloc web, que poguessin derivar-se de la navegació pel seu lloc web. En conseqüència no es fa responsable, en cap cas, dels eventuals danys que per la navegació per internet pogués patir l’usuari.

MODIFICACIONS

IMPERDECO BALEAR SL es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, en el contingut del seu lloc web. Tant pel que fa als continguts del lloc web, com en les condicions d’ús del mateix. Aquestes modificacions podran realitzar-se a través del seu lloc web per qualsevol forma admissible en dret i seran d’obligat compliment durant el temps en què es trobin publicades en la web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres posteriors.

PROTECCIÓ DE DADES

De conformitat amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) IMPERDECO BALEAR SL informa els usuaris del seu lloc web que les dades personals recollides per IMPERDECO BALEAR SL, mitjançant els formularis facilitats a les seves pàgines, seran introduïts en un fitxer automatitzat sota la responsabilitat de IMPERDECO BALEAR SL amb la finalitat de poder facilitar, agilitzar i complir els compromisos establerts entre ambas parts.

Així mateix IMPERDECO BALEAR SL informa de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant un escrit a l’adreça; CRER. DELS SABATERS 22 BIS (POICI) 07760 CIUTADELLA DE MENORCA (ILLES BALEARS).

Mentre l’usuari no comuniqui el contrari a IMPERDECO BALEAR SL aquest s’entendrà que les seves dades no han estat modificades, que l’usuari es compromet a notificar a IMPERDECO BALEAR SL qualsevol variació i que IMPERDECO BALEAR SL té el consentiment per utilitzar a fi de poder fidelitzar la relació entre les parts.

RESERVA DE COOKIES

Una Cookie és un fitxer que es descarrega al seu ordinador en accedir a determinades pàgines web. Les cookies permeten a una pàgina web, entre altres coses, emmagatzemar i recuperar informació sobre els hàbits de navegació d’un usuari o del seu equip i, depenent de la informació que contingui i de la forma en què utilitzi el seu equip, es poden utilitzar per reconèixer a l’usuari. Segons el que disposa l’article 22.2 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE), pel qual s’ha d’informar als usuaris sobre la utilització de dispositius d’emmagatzematge i recuperació de dades en equips terminals, IMPERDECO BALEAR SL informa que en accedir al present lloc web http://imperdeco.es no s’instal·laran cookies en els seus equips. En el cas que IMPERDECO BALEAR SL decideixi utilitzar aquests dispositius, procedirà a informar els seus usuaris.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

IMPERDECO BALEAR SL per si mateix o com a cessionari, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts en la mateixa títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat de IMPERDECO BALEAR SL seran, per tant, obres protegides com a propietat intel·lectual per l’ordenament jurídic estatal, serà d’aplicació tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya.

Tots els drets reservats. En virtut del que disposen els articles 8 i 32.1, parágraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb fins comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de IMPERDECO BALEAR SL.

L’usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de IMPERDECO BALEAR SL. Podrà visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los al disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat. L’usuari haurà d’abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat a les pàgines de IMPERDECO BALEAR SL.

ACCIONS LEGALS, LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

IMPERDECO BALEAR SL es reserva, així mateix, la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda del seu lloc web i continguts, o per l’incompliment de les presents condicions.

La relació entre l’usuari i el prestador es regirà per la normativa vigent i d’aplicació en el territori espanyol. De sorgir qualsevol controvèrsia les parts poden sotmetre els seus conflictes a arbitratge o acudir a la jurisdicció ordinària complint amb les normes sobre jurisdicció i competència al respecte IMPERDECO BALEAR SL té el domicili a ILLES BALEARS.

POLÍTICA DE PRIVACITAT XARXES SOCIALS

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD) i la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic ( LSSI-CE) IMPERDECO BALEAR SL, informa als usuaris, que ha procedit a crear un perfil a la Xarxes Socials: Facebook, Twitter, i Google
+ amb la finalitat principal de publicar els seus productes i serveis.

Dades de: IMPERDECO BALEAR SL B07850290
DELS SABATERS 22 BIS (POICI) 07760 CIUTADELLA DE MENORCA (ILLES BALEARS)
imperdeco@imperdeco.es
http://imperdeco.es

L’usuari disposa d’un perfil a la mateixa Xarxa Social i ha decidit unir-se a la pàgina creada per IMPERDECO BALEAR SL mostrant així interès en la informació que es publiciti a la Xarxa. En unir-se a la nostra pàgina, ens facilita el seu consentiment per al tractament d’aquells dades personals publicades en el seu perfil.

L’usuari pot accedir en tot moment a les polítiques de privacitat de la pròpia Xarxa Social, així com configurar el seu perfil per garantir la seva privacitat.

IMPERDECO BALEAR SL té accés i tracta la informació pública de l’usuari, especialment, el seu nom de contacte. Aquestes dades, només són utilitzats dins de la pròpia Xarxa Social. No són incorporades a cap fitxer.

En relació als drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, dels quals vostè disposa i que poden ser exercits davant IMPERDECO BALEAR SL d’acord amb la LOPD, ha de tenir en compte els següents matisos:

  • Accés: Vindrà definit per la funcionalitat de la Xarxa Social i la capacitat d’accés a la informació dels perfils dels usuaris.
  • Rectificació: Només es podrá satisfer-se en relació a la informació que es trobi sota el control de IMPERDECO BALEAR SL per exemple, eliminar comentaris publicats a la pròpia pàgina. Normalment, aquest dret s’ha de exercir-lo davant la Xarxa Social.
  • Cancel·lació i/o Oposició: Com en el cas anterior, només podrà satisfer-se en relació a la informació que es trobi sota el control de IMPERDECO BALEAR SL per exemple, deixar d’estar unit al perfil.

IMPERDECO BALEAR SL realitzarà les següents actuacions:

  • Accés a la informació pública del perfil.
  • Publicació en el perfil de l’usuari de tota aquella informació ja publicada a la pàgina de IMPERDECO BALEAR SL
  • Enviar missatges personals i individuals a través dels canals de les Xarxes Socials.
  • Actualitzacions de l’estat de la pàgina que es publicaran en el perfil de l’usuari.

L’usuari sempre pot controlar les seves connexions, eliminar els continguts que deixin d’interessar i restringir amb qui comparteix les seves connexions, per a això haurà d’accedir a la seva configuració de privacitat.

PUBLICACIONS

L’usuari, un cop unit a la pàgina de IMPERDECO BALEAR SL podrà publicar en aquesta última comentaris, enllaços, imatges o fotografies o qualsevol altre tipus de contingut multimèdia suportat per la Xarxa Social. L’usuari, en tots els casos, ha de ser el titular dels mateixos, gaudir dels drets d’autor i de propietat intel·lectual o comptar amb el consentiment dels tercers afectats. Es prohibeix expressament qualsevol publicació en la pàgina, ja siguin textos, gràfics, fotografies, vídeos, etc. que atemptin o siguin susceptibles d’atemptar contra la moral, l’ètica, el bon gust o el decòrum, i / o que infringeixin, violin o infringeixin els drets de propietat intel·lectual o industrial, el dret a la imatge o la Llei. En aquests casos, IMPERDECO BALEAR SL es reserva el dret a retirar immediatament el contingut, i pot sol·licitar el bloqueig permanent de l’usuari. IMPERDECO BALEAR SL no es farà responsable dels continguts que lliurement ha publicat un usuari. L’usuari ha de tenir present que les seves publicacions seran conegudes pels altres usuaris, de manera que ell mateix és el principal responsable de la seva privacitat. Les imatges es puguin publicar en la pàgina no seran emmagatzemades en cap fitxer per part de, IMPERDECO BALEAR SL però sí que romandran a la Xarxa Social.

CONCURSOS I PROMOCIONS

IMPERDECO BALEAR SL es reserva el dret a realitzar concursos i promocions, en què podrà participar l’usuari unit a la seva pàgina. Les bases de cada un d’ells, quan s’utilitzi per a això la plataforma de la Xarxa Social, seran publicades en la mateixa. Complint sempre amb la LSSI-CE i amb qualsevol altra norma que li sigui d’aplicació. La Xarxa Social no patrocina, avala ni administra, de cap manera, cap de les nostres promocions, ni està associada a cap d’elles.

PUBLICITAT

IMPERDECO BALEAR SL utilitzarà la Xarxa Social per publicar els seus productes i serveis, en tot cas, si decideix tractar les seves dades de contacte per a realitzar accions directes de prospecció comercial, serà sempre, complint amb les exigències legals de la LOPD i de la LSSI-CE. No es considera publicitat el fet de recomanar a altres usuaris la pàgina de IMPERDECO BALEAR SL perquè també ells puguin gaudir dels esdeveniments o estar informats de la seva activitat. A continuació detallem l’enllaç a la política de privacitat de la Xarxa Social: Facebook, Twitter i Google +

Facebook: https://www.facebook.com/help/323540651073243/
Twitter: https://twitter.com/privacy?lang=es
Google +: https://www.google.com/intl/es_ALL/+/policy/

CLÀUSULA PER INTRODUIR A LA ZONA CONTACTE - RECOLLIDA DE DADES

De conformitat amb el que estableix la normativa vigent en Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem que les seves dades seran incorporades al sistema de tractament titularitat de IMPERDECO BALEAR SL amb CIF B07850290 i domicili social situat a CRER. DELS SABATERS 22 BIS (POICI) 07760 CIUTADELLA DE MENORCA
(ILLES BALEARS), amb la finalitat d’atendre les seves consultes i remetre-li informació relacionada que pugui ser del seu interès. En compliment amb la normativa vigent, IMPERDECO BALEAR SL informa que les dades seran conservades durant el termini estrictament necessari per complir amb els preceptes esmentats anteriorment.

Mentre no ens comuniqui el contrari, entendrem que les seves dades no han estat modificades, que vostè es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el seu consentiment per utilitzar-los per les finalitats esmentades.

IMPERDECO BALEAR SL informa que procedirà a tractar les dades de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada. És per això que IMPERDECO BALEAR SL es compromet a adoptar totes les mesures raonables perquè aquests es suprimeixin o rectifiquin sense dilació quan siguin inexactes.

D’acord amb els drets que li confereix l’la normativa vigent en protecció de dades podrà exercir els drets d’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les seves dades de caràcter personal així com del consentiment prestat per al tractament dels mateixos, dirigint la seva petició a l’adreça postal indicada més amunt o al correu electrònic; imperdeco@imperdeco.es

Alhora, l’informem que pot contactar amb el Delegat de Protecció de Dades de IMPERDECO BALEAR SL dirigint-se per escrit a l’adreça de correu; dpo.cliente@conversia.es o al telèfon 902.877.192.

Podrà dirigir-se a l’Autoritat de Control competent per a presentar la reclamació que consideri oportuna.

Amb l’enviament del formulari de recollida de dades vostè accepta la política de privacitat de IMPERDECO BALEAR SL

15 + 3 =

Imperdeco Balear S.L.

Ciutadella: C/ Sabaters 22 Bis · POICI 07760

Telèfon: 971 38 18 10

Maó: Av. Cap de Cavalleria, 19 · POIMA 07714

Telèfon: 971 86 37 38

imperdeco@imperdeco.es

Horari: 7:00-13:30 , 15:00-19:00