Sistemes d’Impermeabilització

El sistema de Impermeabilització és un factor clau per assegurar la durabilitat i conservació d’un edifici.

 

Les infiltracions d’aigua són l’origen de les patologies més comunes en les construccions. Aquestes es deuen al deteriorament d’una superfície per diferents causes, com poden ser la conservació, el desgast, l’exposició i les inclemències meteorològiques. O be per anomalies inherents a la pròpia superfície.

Un bon Sistema de impermeabilització actua com una barrera contra l’aigua i la humitat, protegint l’estructura de l’edifici i el seu interior, garantint el següent.

R

Perfecta Estanqueïtat

R

Permeabilitat al Vapor d’Aigua

R

Elevada Resistència als Agents Meteorològics

Les nostres Solucions


 

  • Acrílica Armada

  • Asfàltica

  • Bituminosa

  • Cimentosa

  • Membranes de Poliuretà

  • Poliurea

  • Sintètica