Construcció

Els productes complementaris en el camp de la construcció tant en projectes de nova creació com els de rehabilitació són imprescindibles per la protecció i reparació d’edificis. Les innovacions de la indústria química aplicades al sector de la construcció permeten desenvolupar nous materials i solucions per donar resposta a les diferents situacions, ajudant a allargar la vida útil dels edificis.

 Les nostres solucions


 

  • Additius de Formigó
  • Adhesius & Segellatges
  • Anclatges
  • Massilles
  • Morters
  • Tractament del Suport
  • Tractament de Pedra Natural
  • Tabiquería Especial