Sistemes d'Aïllament Tèrmic

Els Sistemes d’Aïllament Tèrmic en projectes de nova construcció o rehabilitació d’edificis permeten:

R

Reducció de costos energètics de calefacció i refrigeració

R

Evitar els problemes de condensació

R

Augmentar el benestar i el confort a l'interior dels habitatges


Les diferents solucions, amb una alta qualitat estètica i de durabilitat, contribueixen a:

R

La revalorització dels inmobles

R

La reducció d'emisions contaminants


Els Sistemes d’Aïllament Tèrmic per l’Exterior (SATE) com per l’Interior (SATI) són integrals, amb un conjunt de materials, elements i components, assajats conjuntament, en el qual cadascun té una funció específica dins del sistema.


Aquesta visió integral es te en comte en les fases de prescripció, execució i manteniment, garantint la (qualitat i durabilitat del sistema).


Les nostres solucions

Sistema d’Acabat Decoratiu


Sistema d’Acabat Texturat i Pintat