Imperdeco Balear i Pinturas Isaval, en el marc de la reunió anual que realitzen les dos empreses, i en continuïtat amb les activitats tècniques que de forma regular ve organitzant, ha iniciat l’any amb la presentació del projecte Essència de Menorca, que ha estat impulsat conjuntament per les dos empreses i ha comptat amb la col·laboració del pintor artístic Josep Moncada.

El Sr. Francisco Vallejo, Conseller Delegat de Pinturas Isaval, acompanyat del Sr. Juan Iranzo, Responsable Comercial de la zona, va aprofitar l’acte per exposar els diferents projectes de l’empresa als professionals del sector.

Per altre banda, aprofitant aquesta presentació a final d’any s’ha tancat el projecte de renovació de la botiga de Imperdeco Balear, acualitzant la seva imatge i els seus elements decoratius, i amb nous serveis innovadors entre els quals destaca l’estudi de color, modernitzant sistemes de seguiment del color.
A l’acte de presentació del projecte, que es va realitzar el passat dia 15 de gener a Ciutadella de Menorca, van assistir nombrosos professionals del sector, que van compartir un sopar i van rebre els primers exemplars del díptic que conté la paleta amb els colors reals seleccionats col·locats manualment, un per un.

Els noms dels diferents colors corresponen a elements presents en la nostra cultura i en la natura de Menorca.